AKTUÁLNĚ

Milí rodiče a návštěvníci CoByDupu, s ohledem na vládní nařízení došlo k úpravě provozu KRC CoByDup. Sledujte, prosím, náš web a FB pro aktuální informace. Děkujeme a těšíme se na Vás. Váš tým KRC CoByDup

Zápisy do kroužků a kurzů
 
Ježkův klubík 5x týdně! Možnost dopolední nebo odpolední docházk
y


PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE

TO CO DĚLÁME, DĚLÁME S LÁSKOU

Pro zajištění vaší bezpečnosti i bezpečnosti všech, kteří se o vás starají, prosíme o dodržování hygienických opatření! 

Důležité odkazy: http://www.mzcr.cz/  https://www.mpsv.cz/ https://www.praha19.cz/