Děti bez doprovodu

Pro děti jsou kroužky přizpůsobeny věku a jsou vedeny profesionálními lektory. Kontakt na rezervaci kurzů: kurzy@krc-cobydup.cz (do předmětu uveďte název kroužku a jméno a příjmení dítěte)

Sportovní pohybové hry pro předškoláky

Je určen pro děti předškolního věku od 3 do 5 let, je alternativou Atletického klubu a vzniká jako plynulá návaznost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi v sokolovně. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti bez rodičů.


Kdy a kde: každý čtvrtek v tělocvičně KRC CoByDup
Vhodné pro: děti od 3 do 5 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Iveta Piková
Cena za kurz: 1 560 Kč
I. pololetí 9. 9. 2021 do 28. 1. 2022, 13 placených lekcí + 1 ukázková zdarma 9. 9. (lekce se nekoná 28. 10. 2021)

Taneční kurz MINIDANCE

Kurz MINI DANCE - ZÁKLADY STEPU je taneční a pohybová průprava pro naše nejmenší děti ve věku 3 – 6 let. Jedná se o pohybovou výchovu s elementy baletu A PRVNÍMI STEPAŘSKÝMI KROKY. Děti se učí správnému tanečnímu postoji, posilují všechny svalové partie a zábavným způsobem získávají základní taneční pohyby.  Lektorka využívá spojení hry a tanečků. U dětí se snažíme vytvořit vztah k hudbě, estetice tance a lásce k pohybu. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 let, pokud jsou děti schopné samostatně bez přítomnosti rodičů vnímat průběh lekce.  Vhodné oblečení:  Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné) Na středeční lekce se základy stepu si můžete stepařské botičky vyzkoušet a zakoupit od paní lektorky - po dohodě - a to jak nové, tak bazarové. 

MINI DANCE I.
Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 16:40 - 17:30
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová 
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 50 minut
Cena za kurz: 2.100 Kč
I. pololetí 6. 9. 2021 - 20. 12. 2021, 15 lekcí + 1 ukázková zdarma 

MINI DANCE se základy stepu
Kdy a kde:
 každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 16:40 - 17:30
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová 
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 50 minut
Cena za kurz: 1.820 Kč
I. pololetí 8. 9. 2021 - 22. 1. 2022, 13 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 27. 10. a 17. 11. 2021)

Taneční kurz Dance MIX

Kurz DANCE MIX je taneční kurz pro děti od 6 - 9 let. Pohybová a taneční výchova vychází ze základní metodiky baletu, jazzu,  moderny a STEPU - vše zábavnou formou. V hodinách lektorka využívá především současnou moderní hudbu, ale často i swingovou, jazzovou a muzikálovou. Děti trénují techniku stepu, nové kroky, věnují se také rytmickým prvkům. Cílem lekce je společná choreografie. Vhodné oblečení:  Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné). Na středeční lekce se základy stepu si můžete stepařské botičky vyzkoušet a zakoupit od paní lektorky - po dohodě - a to jak nové, tak bazarové. 

DANCE MIX I.
Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 17:40 - 18:40
Vhodné pro: děti od 6 do 9let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 2.250 Kč
I. pololetí 6. 9. 2021 - 20. 12. 2021, 15 lekcí + 1 ukázková zdarma 

DANCE MIX se základy stepu

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 17:40 - 18:40
Vhodné pro: děti od 6 do 9 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: Zuzana Němcová
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 1.950 Kč
I. pololetí 8. 9. 2021 - 22. 1. 2022, 13 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 27. 10. a 17. 11. 2021)

Atletický klub CoByDup

Je určen pro děti školkového věku od 3 do 7 let a vzniká jako plynulá návanost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi v sokolovně. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti bez rodičů. V případě hezkého počasí - možnost cvičení na venkovních hřištích Sokola Kbely.  Více informací o kroužku, rezervaci a omluvách naleznete Cvičení v Sokole

Vhodné pro: děti od 3 do 7 let
Kdy a kde: každé pondělí, čtvrtek a pátek v Sokole Kbely
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Alice Karbulková, Lenka Kadlecová 
Počet dětí v kurzu: 8 - 15
Délka lekce: 60 minut

 Čas (po): 15:30 - 16:30 hod.
- pro děti od 3 - 4 let
Cena za kurz: 1.920 Kč, samostatné vstupné 140 Kč
I. pololetí 6. 9. 2021 - 20. 12. 2021, 16 lekcí

Čas (čt): 15:00 - 16:00 hod.
- pro děti ve věku od 5 - 7 let
Cena za kurz: 1.680 Kč, samostatné vstupné 140 Kč
I. pololetí 9. 9. 2021 - 28. 1. 2022, 14 lekcí (lekce se nekoná 28. 10. 2021)

Čas (pá): 15:00 - 16:00 hod.

- pro děti od 3 do 7 let
Cena za kurz: 1.680 Kč, samostatné vstupné 140 Kč
I. pololetí 10. 9. 2021 - 17. 12. 2021, 14 lekcí (lekce se nekoná 29. 10. 2021)

NÁHRADNÍCI - vstupné se platí předplacenou kartou náhradníka, ze které budou jednotlivé lekce odškrtávány. Karta je vždy na  5 lekcí - s platností na jednotlivé pololetí. Cena karty Kč 700,-. Karta se platí buď převodem na účet,nebo v hotovosti na recepci KRC CoByDup. Po vyčerpání karty je možno zakoupit kartu další.  Místo na lekci si musíte předem rezervovat, buď emailem na adrese centrum@krc-cobydup.cz, nebo SMS na mobile 775 904 976. V případě nemoci prosíme o včasné zrušení rezervace (nejpozději 1 pracovní den předem), aby Vaše uvolněné místo mohl případně využít někdo jiný.
OMLUVY / REZERVACE JEDNORÁZOVÝCH VSTUPŮ:emailem: centrum@krc-cobydup.cz, SMS na mob. čísle: 775 904 976

Výtvarka a keramika pro předškolní děti

Při výtvarce se děti potkají s různými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami. Procvičí jemnou motoriku, nechají promluvit svou fantazii. Vyzkouší si samostatnou i společnou práci. Hotové dílko není to nejdůležitější, hlavní je proces tvoření. Témata jednotlivých hodin budou tématicky přizpůsobeny ročním obdobím, svátkům... a případně přáním malých výtvarníků:)
Keramika je název pro dětskou keramickou dílnu. Svět kouzel a pohádek bude dlouhodobým tématem. Cílem je podporovat tvořivost dětí při práci s hlínou, motivace k samostatné tvořivé práci a díky tomu rozvoj schopností dítěte. Více informací Výtvarka/keramika.

Kdy a kde: každý čtvrtek v KRC CoByDup
Čas: 16:15 - 17:15 hod.
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: Iveta Piková, Barbora Zapletalová
Počet dětí v kurzu: 6 - 12
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 1.885 Kč, samostatné vstupné 160,- Kč (v ceně je započítán materiál a odnosné)
I. pololetí 9. 9. 2021 - 28. 1. 2022, 13 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 28. 10. 2021)

Pohádková angličtina

S loutkami a jinými pomůckami si zahrajeme například pohádky O třech prasátkách, O Ošklivém káčátku, O červené karkulce. Naučíme se spoustu písniček, zahrajeme si hry, něco namalujeme nebo vytvoříme. Děti se naučí nejen slovíčka z okruhů dům, zvířata, barvy, počítání, jídla a další, ale budou umět použít v jednoduchých větách. U všeho nás bude provázet kašpárek Paul. Nepoužíváme učebnice, ale různé materiály, jako jsou dětské pohádkové anglické knížky, básničky, písničky a hry. Aktivity se velmi často střídají k udržení dětské pozornosti. Celá hodina probíhá pouze v anglickém jazyce. Cílem získat pozitivní vztah k cizímu jazyku, zájem v učení pokračovat a přitom se bavit.
S sebou na hodinu: pastelky, lepidlo a sešit A4.

Kdy a kde: každé úterý v KRC CoByDup
Začátečníci:
Čas: 16:15 - 17:00
Pokročilí:
Čas: 17:15 - 18:00
Vhodné pro:
 děti od 3 do 5 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: PhDr. Lucie Illová
Počet dětí v kurzu: 5-8
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 1.820 Kč
I. pololetí 7. 9. 2021 - 21. 12. 2021, 14 lekcí + ukázková zdarma (lekce se nekoná 28. 9. 2021)

Muzikálové herectví

Náplní kurzu je herecká, pěvecká a taneční průprava pod vedením zkušeného muzikálového profesionála. Vyvrcholením celého kurzu je muzikálové představení, které děti nacvičují celý rok, které má cca 10 repríz během května a června v divadlech a sálech v celé Praze (divadlo Hybernia, KD Ládví, Branické divadlo apod.).  Během roku se děti účastní podzimních a jarních soustředění, vánočního a letního koncertu. Kurz je určitěn dětem 1-9 tříd základní školy (ve vyjmečných případech předškolákům). V ceně kurzu je vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Kbely a přivedení na kurz. 

Kdy a kde:
 každé úterý v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 14:30-15:30
Vhodné pro: děti od 1 do 9. třídy
Výuka: bez rodičů
Lektor: Karolína Moravcová
Počet dětí v kurzu: 5 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 2.150 Kč
I. pololetí 14. 9. 2021 - 11. 1. 2022, 16 lekcí + ukázková zdarma (lekce se nekoná 28. 9. 2021)

Krav-Maga

Cílem kurzu je výuka sebeobranného systému zábavnou a nenásilnou formou her. Umožníte tím Vaším dětem nejen sportovat, ale i naučit se praktické sebeobraně. V rámci výuky se instruktoři budou zároveň věnovat prevenci, rozpoznání nebezpečí a řešení nejrůznějších problémů, jakým je například šikana. Hodiny povede instruktor Krav Maga Global certifikovaný pro výuku dětí a mládeže."
"Krav Maga pomáhá naučit se bránit všem bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Nedílnou součástí naší práce je trénink dětí a mladistvých, pro které je Krav Maga velice užitečným nástrojem ke zvýšení bezpečnosti. Program Krav Junior je přizpůsoben potřebám dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň přínosný jak pro malé děti, tak pro dospívající. V současnosti trénujeme v téměř 4 městech a naše kurzy navštěvuje přes 80 malých studentů, které učíme, jak zvládat krizové situace, vypořádat se s problémy mezi vrstevníky i dospělými, zlepšit svou koncentraci, fyzickou zdatnost a mnoho dalšího. Kromě kurzů pro děti nabízíme i semináře a workshopy pro rodiče, pedagogy a další skupiny, které s dětmi aktivně pracují - pro více informací kontaktujte svého instruktora."
 
Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
Dovednost řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.
Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti, akci a zábavu.
Zvednutí sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
Zvládání emoce, zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a v neposlední řadě trénink sebekázně."
 
"Tréninky jsou skupinové, s individuálním přístupem. Vedou je zkušení lektoři školení na práci s dětmi a juniory. Děti se pohybují v bezpečném prostředí, kde se zábavnou a hravou formou učí, jak se ochránit v rizikových situacích. 
U nejmladších dětí je náplní tréninku řada her, které pomáhají s koordinací, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost a zvyšují fyzickou zdatnost. Pokyny a principy, jež pomáhají při řešení nebezpečných situací, jsou do programu citlivě a nenásilně zakomponovány. S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se procvičují sebeobranné techniky.
Starší děti a teenageři se již učí složitější techniky. Čím vyšší věková kategorie, tím více se tréninky přibližují tréninkům pro dospělé."

Kdy a kde: každé úterý v tělocvičně KRC CoByDup
Čas út: 15:30-16:20
Vhodné pro: děti 6 až 9 let
Čas út:
16:30-17:25
Vhodné pro: děti 10 až 14 let

Výuka: bez rodičů
Lektor: David Sáblík
Počet dětí v kurzu: 5 - 10
Délka lekce: 40 minut
Cena za kurz: info u lektora david@kmds.cz
II. pololetí 2. 2. 2021 - 29. 6. 2021, lekce se nekoná 2. 3. 2021
I. pololetí: 8.9. 2020 do 26. 1. 2021

 

Kontakt pro rezervaci, pokud není uvedeno jinak: kurzy@krc-cobydup.cz

do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na tel.: 775 904 976)