Rodiče s dětmi

Cílem kroužků je probudit v dětech zájem o hudbu, rozvíjet jejich psychomotorické dovednosti, tvořivost,pohybové schopnosti, učit je samostatnosti, motivovat je k dalšímu rozvoji, ale především jim pomoci začlenit se do kolektivu. Nabízíme kroužky pro děti již od 4 měsíců.
 

Zápisy do kurzů a kroužků na II.pololetí školního roku 2020/21 probíhají od 15. ledna 2021
 Registrace na
kurzy@krc-cobydup.cz
- do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby
- v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána
- v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na tel.: 775 904 976)

Ježkův Montessori klubíček aneb "pomoz mi, ať to dokážu sám"

Náplň Ježkova Montessori klubíčku je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období. V rámci Klubíčku má rodič s dítětem čas věnovat se jeden druhému. Pro děti jsou připraveny pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, senzomotoriky, koordinace, sebeobsluhy, tříbení smyslů, vůle, odpovědnosti a pro nácvik praktických dovedností.
Pedagogika Marie Montessori vychází z potřeb malého dítěte - jeho vnitřní motivace. Plně respektuje vývojová období dítěte. Učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Rozvíjí jeho samostatnost a důvěru ve svou osobu, dále rozvíjí jemnou motoriku, psycho-motoriku a zrakové, prostorové a estetické vnímání.

Kdy a kde: každé úterý a pátek v prostorách KRC CoByDup
Vhodné pro: děti od 1,5 roku do 3,5 let
Čas út: 9:00 - 10:30 hod. nebo 10:30 - 12:00 hod.

Cena za jeden kurz-úterý: 2 380 Kč
II. pololetí 2. 2. 2021 do 1. 6. 2021, 17 placených lekcí (lekce se nekoná 2. 3. 2021)
I. pololetí  8.9.2020 - 5.1.2021

Čas pátek: 10:00 - 11:30 hod.
Cena za kurz: 2 240 Kč
II. pololetí 5. 2. 2021 do 4. 6. 2021, 16 placených lekcí (lekce se nekoná 5. 3. a 2. 4. 2021)

I. pololetí  11.9.2020 - 8.1.2021

Výuka: s rodiči
Lektorka: Iveta Piková
Počet dětí v kurzu: 5 - 8
Délka lekce: 90 minut

Hudební KNOFLÍK

Koncept postavený na českých tradicích, literatuře, skladbách a básních. Děti se v programech hravou a tvořivou formou seznámí, s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti s hudebními žánry, styly, hudebními nástroji a hudební teorií. Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje, boomwhakery a nástroje, které si děti samy vytvoří. Výuka u dětí rozvíjí psychomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, jemnou a hrubou motoriku, sociální vazby a komunikaci. Součástí hodin jsou logopedické, sluchové, tvořivé, poznávací a pohybové hry. V hodinách má své místo i poslechová část s dramatizací i bez. Každá hodina má jasně danou strukturu a metodiku. v případě zájmu o podrobnější informace, ať se obrací na adresu: info@hudebniknoflik.cz

Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně a středu v hernách v KRC CoByDup
Výuka: s rodiči
Počet dětí v kurzu: 7 - 12
Délka lekce: 45 minut
Vhodné pro: děti od 10 měsíců do 5,5 roku

V pondělí:
Lektorka: Marcela Tůmová
Žlutý knoflík Janáčci
Čas:
9:00 - 9:45
- pro děti od 10 do 18 měsíců

Čas: 10:00 - 10:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 roku
Červený knoflík Hudečci I.
Čas:: 11:00 - 11:45
- pro děti od 2,5 - 3,5 roku
Cena za jednotlivé kurzy: 2 380 Kč
II. pololetí 1. 2. 2021 - 7. 6. 2021, 17 lekcí (lekce se nekoná 1.3. a 5. 4. 2021)
I. pololetí 7. 9. 2020 - 18.1.2021

Ve středu:
Lektorka: Gabriela Frolíková
Červený knoflík Hudečci II.
Čas:
16:00 - 16:45
- pro děti od 3,5 do 4,5 rok
Cena za kurz: 2 520 Kč

Modrý knoflík Smetánci I.
Čas: 17:00 - 17:45
- pro děti od 4,5 - 5,5 roku
Cena za kurz: 2 700 Kč
II. pololetí 3. 2. 2021 - 9. 6. 2021, 18 lekcí (lekce se nekoná 3.3. 2021)
I. pololetí 16. 9. 2020 - 20.1.2021

Cvičení MIMI Klub

Jedná se o cvičení rodičů s dětmi. Za doprovodu různých říkaček a písniček se děti s pomocí rodičů protáhnou, zacvičíme si na velkých gymnastických míčích nebo na velkých overballech. Doba aktivního cvičení je 20-30 min. s ohledem na věk a momentální kondici dětí. Je možné cvičení rozšířit i o cviky na posílení a protažení pro rodiče. Další část lekce je věnována informacím o správné manipulaci s dětmi, zdravé výživě, používání látkových plen a podobně.

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 11:00 - 12:00
Vhodné pro: děti od 4 měsíců do začátku lezení
Výuka: s rodiči
Lektorka: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 4 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 600 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 140 Kč
II. pololetí 3. 2. 2021 - 23. 6. 2021, 20 lekcí (lekce se nekoná 3. 3. 2021)
I. pololetí 9. 9. 2020 - 27.1.2021

BATOLE klub a cvičení batolat

Děti se s pomocí rodičů protáhnou a rozhýbají za doprovodu různých známých říkadel a písniček. Ke cvičení používáme overbally, velké gymnastické míče, malé míčky nebo kroužky, obruče, tunely atd. Doba aktivního cvičení je cca 30-40 min. s ohledem na aktuální věk a kondici dětí. Cvičení je zakončeno společným tanečkem či písničkou s jednoduchými hudebními nástroji. Závěr lekce je věnován typům a doporučením ohledně správné podpory rozvoje dětí, zdravé výživy nebo správného výběru obuvi pro děti.

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 9:00 - 10:30
Vhodné pro: děti od začátku lezení do 1, 5 roku
Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 15
Délka lekce: 90 minut
Cena za kurz: 600 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 140 Kč
II. pololetí 3. 2. 2021 - 23. 6. 2021, 20 lekcí (lekce se nekoná 3. 3. 2021)
I. pololetí 9. 9. 2020 - 27.1.2021

 

Cvičení pro děti

Kurzy Cvičení pro děti podporují aktivní přirozený pohyb a významně podporují psychomotorický vývoj dětí, zlepšují jejich pohybovou koordinaci, hrubou a jemnou motoriku a prohlubují citovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Cvičení přináší radost z pohybu a dobrou náladu! Kurzy jsou rozděleny podle dovedností (věku) dítěte.
Více informaci Cvičení v Sokole

Kdy a kde: každý čtvrtek v tělocvičně Sokola
Vhodné pro: děti od 1,5 roku do 3,5 roku

Cvíčení Sokol I: 9:00 - 9:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 let
Cvíčení Sokol II: 10:00 - 10:45
- pro děti od 2 - 3,5 let

Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 7 - 15
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 1.760 Kč, samostatný vstup 140 Kč (na samostatný vstup - den předem nutné nahlásit účast)
II. pololetí 4. 2. 2021 - 3. 6. 2021, 16 lekcí (lekce se nekoná 4.3. a 1. 4. 2021)
I. pololetí 10. 9. 2020 - 28.1.2021