LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP

LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – V KRC COBYDUP

 

NOVĚ:

VšECHNY TERMíNY VČETNĚ OBĚDŮ S PRODLOUŽENOU DOBOU KONáNí
Po domluvě možnost prodloužení u všech turnusů pro mladší děti do 16:00 hod. (doplatek 150,- Kč / dítě) nebo možnosti vyzvednutí mladších dětí hned po obědě.

 

Termíny:

1.týden:  17. 7. – 21. 7. 2017  Téma: „Cestování po vodě, na souši i vzduchem“   

Celodenní turistický Ježkův Klubík – čas 8:30 – 16:30

2. týden: 24. 7. – 28. 7. 2017   Téma: „Praha známá i neznámá“ - věková skupina 5 – 9 let
pondělí - pátek  8:30 - 14:30 v KRC CoByDup a 2x kratší výlet

3. týden: 31. 7. – 4. 8. 2017   Téma: „Z pohádky do pohádky“
pondělí - pátek  8:30 - 14:30 v KRC CoByDup a 2x kratší výlet

4. týden: 7. 8. – 11. 8 .2017   Téma: „Letní hrátky se zvířátky“
pondělí - pátek  8:30 - 14:30 v KRC CoByDup a 2x kratší výlet

Cena za týden:    V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní svačina, oběd, pitný režim a vstupy či

jízdné. Všechny turnusy obsahují 2 výlety – turistický týden má výlet každý den.
 

Cena:

1., 3. a 4. týden:  1950 Kč / dítě (cena prodloužení u 3. týdne Kč 2100,-)

2. týden:              2500 Kč / dítě – celodenní turistický týden pro děti 5 – 9 let

Kdy a kde:

 1., 3. a 4. týden:  pondělí - pátek  8:30 - 14:30 v KRC CoByDup a 2x kratší výlet

  2. týden:  pondělí - pátek  8:30 - 16:00 každodenní tematické výlety po Praze                      

Věk dětí:

1., 3. a 4. týden: předškoláci 3 – 5 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku a 2 výletů do bližšího  okolí

2. týden – předškoláci a mladší školáci 5 – 9 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 5 let a společně navštívíme zajímavá místa v Praze (fundus kostýmů a rekvizit ve filmovém studiu Barrandov, technické muzeum, Pražský hrad…)

Jak se přihlásit:

Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 26. 5. 2017 na adresu: centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v případě volné kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 26. 5. 2017)

Podmínky:

Platbu celého kurzovného je nutno uhradit předem a to buď hotově, nebo převodem do 31. 5. 2017. Zaplacením kurzovného souhlasíte s podmínkami kurzu, včetně stornopoplatků a s provozním řádem KRC CoByDup.

Omluva z kurzu a vrácení peněz:

Storno účasti do pátku 30. 6. 2017 – vrací se 100% placené částky
Storno účasti 10 dní před konáním turnusu – vrací se 50% placené částky (50% jsou stornopoplatky)
Storno účasti 7 dní před konáním a méně – celá placená částka zůstává jako stornopoplatky
Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená částka – jde nám o zachování počtu obsazených míst.

Informace o kurzu:

Na děti bude čekat prázdninový program a celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. Díky malé skupině je možný individuální přístup ke každému dítěti. Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů. Pro všechny děti jsou připraveny minimálně 2 výlety do okolí. Každý den je zajištěn pitný režim, svačina a teplý oběd. Na skupinku starších dětí čeká každý celodenní výlet za hrami a poznáním na zajímavá místa Prahy. Navštívíme muzea, podíváme se do zákulisí filmových studií Barrandov, prohlédneme si historické podzemí Pražského hradu...

Co vzít s sebou:

Pohodlné oblečení

Náhradní oblečení

Přezuvky

Lahvičku na pití – (může být prázdná, pití zajistíme dětem my)

Krém na opalování – pro případ pobytu na zahradě a pro případ účasti na turistickém JK

Pokrývku hlavy – pro případ pobytu na zahrádce a pro případ účasti na turistickém JK

Plavky  nebo kraťasy – pro případ pobytu na zahradě a hraní si s vodou a pro případ účasti na turistickém JK

Batůžek s pláštěnkou - pro případ účasti na turistickém JK

(vše označeno jménem dítěte)

Informace o lektorkách:

Mgr. Iveta Piková: původní profesí zdravotní sestra. Maminka dvou dětí. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole. V současné době se již několik let věnuje práci s dětmi. Působila v několika soukromých školkách. Mezi její záliby patří kultura, sport, turistika. Svůj volný čas věnuje převážně dětem, ať již svým, nebo „cizím“.

Lenka Maršálková: ředitelka KRC CoByDup – maminka dvou dcer ve věku 11 a 8 let. Má za sebou 5 let vedení KRC CoByDup a spolupořádání dosavadních příměstských táborů „Letní Ježkův Klubík“.  Mezi její záliby mj. patří četba, divadlo aktivně i pasivně, jízda na kole, lyžích, turistika, plavání. Volný čas věnuje převážně svým dětem a rodině a aktivitám pořádaným KRC CoByDup .

Lenka Kadlecová je maminkou Kristýnky (2008) a Terezky (2011). V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Akademii tělesné výchovy a sportu (nebo jen ATVS) a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem. Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010.V roce 2014 získala profesní kvalifikaci : Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M).

Mezi její záliby mj. patří malba na hedvábí, in-line bruslení, jízda na kole a pilates.

Asistentka Monika Kloudová asistentka Ježkova Klubíku již druhým rokem. Maminka 3 dětí. Vystudovala biologii. Po té změnila obor svého působení a dodělala si kurzy masáží, které následně i provozovala a úzce spolupracovala s léčitelem. Mezi její záliby patří turistika, masáže, léčitelství a příroda. Po mateřské dovolené se jí ještě malé děti "opustit" nechce a tak si vybrala místo u nás v KRC CoByDup, kde má k dětem blízko.