Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Těšíme se na rok 2020 s Vámi :)

Váš tým KRC CoByDup