Tematické PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP -

VŠECHNY TERMÍNY VČETNĚ OBĚDŮ S PRODLOUŽENOU DOBOU KONÁNÍ
(po předchozí domluvě lze vyzvednout mladší děti hned po obědě)


Milí rodiče, těší nás Váš zájem o příměstské tábory, ale bohužel jsou VŠECHNY JIŽ OBSAZENY! (nyní je pouze možné nahlásit děti jako náhradníka)
Termíny:

Tábor pro předškoláky a školáky – čas 8:00 – 16:30
1. týden:              15. 7. – 19. 7. 2019  „Napříč sporty“ - věková skupina 5/6 – 11 let
2. týden:              22. 7. – 26. 7. 2019  „Léto v pohybu“ - věková skupina 5/6 – 11 let

3. týden:              29. 7. – 2. 8. 2019  „Svátky, zvyky, tradice“ – věková skupina 3 – 5 let
4.týden:               5. 8. – 9. 8 .2019  „Čím budu až vyrostu – napříč zaměstnáním“ – 3 – 5 let

Tábor pro předškoláky a školáky – čas 8:00 – 16:30
5. týden:              12. 8. – 16. 8. 2019   „Ježkův kreativní týden“ - věková skupina 5/6 – 11 let
6. týden:              19. 8. – 23. 8. 2019  „Cestou necestou - doprava“ – věková skupina 3 – 5 let

Cena za týden:   V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní svačina, oběd, pitný režim a vstupy či jízdné. Všechny turnusy obsahují minimálně 2 výlety.

3., 4. a 6. týden: čas konání 8:00 – 14:30 - 1990 Kč / dítě
Čas konání 8:00 – 16:00 – 2170 Kč / dítě

1., 2. a 5. týden: 2570 Kč / dítě – celodenní týden pro starší děti 5/6 – 11 let

Kdy a kde:         3., 4. a 6. týden: pondělí - pátek 8:00 - 14:30 ( nebo 16:30) v KRC CoByDup a 2x kratší výlet

1., 2. a 5. týden: pondělí - pátek 8:00 - 16:30 každodenní celodenní docházka – sportovně, či kreativně zaměřené aktivity a výlety

Věk dětí:             3., 4. a 6. týden: předškoláci 3 – 5 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku a 2 výletů do bližšího okolí

1., 2. a 5. týden – předškoláci a mladší školáci 5/6 – 11 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 5/6 let a společně si zasportujeme , či se budeme kreativně rozvíjet – dle zvoleného turnusu

Jak se přihlásit:  Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 30. 4. 2019 na adresu:
centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v případě volné
kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 30. 4. 2019)
 
Podmínky:
Platbu celého kurzovného je nutno uhradit předem a to buď hotově, nebo převodem do 19. 5. 2019.
Zaplacením kurzovného souhlasíte s podmínkami kurzu, včetně stornopoplatků a s provozním řádem KRC
CoByDup.

Omluva z kurzu a vrácení peněz:
V průběhu letních prázdnin není možné dítě z tábora odhlásit, platí tedy 100% storno podmínky
Při odhlášení z tábora se hradí:
Odhlášení účasti do neděle 19. 5. 2019 – vrací se 100% placené částky
Odhlášení účasti 20. 5. – 31. 5. 2019 – storno poplatky 25 %
Odhlášení účasti 1. 6. – 16. 6. 2019 – storno poplatky 50 %
Odhlášení účasti 17. 6. – 30. 6. 2019 – storno poplatky 75 %
Odhlášení účasti od 1. 7. 2019 – 100% stornopoplatky
Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená částka – jde nám o zachování počtu
obsazených míst.
V případě nemoci účastníka (nutno doložit lékařským potvrzením) se vrací poměrná část
kurzovného - storno poplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty (strava, předplacené
vstupné,…).

Informace o kurzu:
Na děti bude čekat prázdninový program a celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. Díky malé skupině je možný individuální přístup ke každému dítěti. Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů. Pro všechny děti jsou připraveny minimálně 2 výlety do okolí. Každý den je zajištěn pitný režim, svačina a teplý oběd. Na skupinku starších dětí čeká každý den celodenní pohybový program. Navštívíme např. jumppark, koupaliště, laser game arenu….
 
Co vzít s sebou: (vše označeno jménem dítěte)
Pohodlné oblečení
Náhradní oblečení
Přezuvky
Lahvičku na pití – (může být prázdná, pití zajistíme dětem my)
Krém na opalování
Pokrývku hlavy
Plavky, nebo kraťasy
Batůžek s pláštěnkou
Sportovní obuv a oblečení – pro účastníky tábora „Napříč sporty“ a „Léto v pohybu“
 
Informace o lektorkách:
Mgr. Iveta Piková: původní profesí zdravotní sestra. Maminka dvou dětí. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole. V současné době se již několik let věnuje práci s dětmi. Působila v několika soukromých školkách. Mezi její záliby patří kultura, sport, turistika. Svůj volný čas věnuje převážně dětem, ať již svým, nebo „cizím“.
 
Lenka Maršálková: ředitelka KRC CoByDup – maminka dvou dcer ve věku 12 a 9 let. Má za sebou 6 let vedení KRC CoByDup a spolupořádání dosavadních příměstských táborů „Letní Ježkův Klubík“. Mezi její záliby mj. patří četba, divadlo aktivně i pasivně, jízda na kole, lyžích, turistika, plavání. Volný čas věnuje převážně svým dětem a rodině a aktivitám pořádaným KRC CoByDup .

Lenka Kadlecová je maminkou Kristýnky (2008) a Terezky (2011). V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Akademii tělesné výchovy a sportu (nebo jen ATVS) a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem.
Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci : Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M).

Asistentka Monika Kloudová asistentka Ježkova Klubíku již třetím rokem. Maminka 3 dětí. Vystudovala biologii. Po té změnila obor svého působení a dodělala si kurzy masáží, které následně i provozovala a úzce spolupracovala s léčitelem. Mezi její záliby patří turistika, masáže, léčitelství a příroda. Po mateřské dovolené se jí ještě malé děti "opustit" nechce a tak si vybrala místo u nás v KRC CoByDup, kde má k dětem blízko.

Asistentka Věra Eclerová Vystudovaná všeobecná zdravotní sestra. Při práci ve zdravotnictví dále pokračovala ve Specializačním studiu (obor anestezie, resuscitace a intenzivní péče). Již v tomto období se však věnovala i hlídání malých dětí. Po mateřské dovolené v říjnu 2017 nastoupila do KRC CoByDup  a od té doby se jí již nechce opustit dětský svět a vrátit se do nemocničního prostředí.  S manželem vychovávají společně dcerku (4 roky). Ve svém volném čase se věnuje výtvarné činnosti, keramice a sportu (zejména běhu). Dále má ráda přírodu (v mládí byla aktivním skautem), cestování a nikdy