Fotografie z akcí pro veřejnost a příměstských táborů naleznete na facebooku KRC CoByDup


PŘEHLED KROUŽKŮ A KURZŮ

Registrace na
kurzy@krc-cobydup.cz
 
Pokud máte zájem Vás nebo Vaše děti přihlásit, prosím, pošlete e-mail na kurzy@krc-cobydup.cz  do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby. V případě volné kapacity se můžete přihlásit i během roku!

 

PROGRAM 2021

27. 9. SEBEDŮVĚRA U DĚTÍ

 

1. 10. ZÁVODY NA DVOU AŽ ČTYŘECH KOLECH

11. 10. LOGOPEDIE A ŠKOLNÍ ZRALOST

16. 10. BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

18. 10. ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

21. 10. NADANÉ DÍTĚ

 

6. 11. VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM

 

Zahrádku s pískovištěm a houpačkami lze využívat neomezeně. Prosíme o zachování pořádku na dětském hřišti! Děkujeme